MŪSŲ PARDUODAMA PRODUKCIJA

Papildoma informacija tel. +370 5 213 0188


alt

polietileniniai vamzdžiai

Polietilieniniai vamzdžiai skirti vandentiekio, dujotiekio, naftotiekio sistemoms.

alt

plieniniai vamzdžiai

Plieniniai vamzdžiai skirti vandentiekio, dujotiekio, naftotiekio sistemoms.

alt

polietileninių vamzdžių jungtys

Polietilieninių vamzdžių movos, alkūnės, trišakiai, aklės, perėjimai. Montuojami suvirinio aparato būdu.

alt

plieninių vamzdžių jungtys

Plieninių vamzdžių alkūnės, perėjimai, trišakiai, aklės, flanšai.

alt

antikorozinės ir izoliacinės medžiagos

Medžiagos skirtos vamzdžių antikorozei ir izoliacijai.

alt

uždaromoji armatūra

Pleištinės ir rutulinės sklendės.

alt

Vamzdynų remonto medžiagos

Medžiagos skirtos vamzdžių nuotekių remontui.

alt

pe vamzdžių suvirinimo aparatai

Suvirinimo aparatai skirti suvirinti vamzdžius naudojant elektrines-movines jungtis.

alt

kita

Priemonės skirtos dujotiekio, vandetiekio ir naftotiekio sistemoms.

UAB "Trakis"

NUOSKAUDA DĖL BLOGOS KOKYBĖS IŠLIEKA ILGIAU NEGU DŽIAUGSMAS DĖL MAŽOS KAINOS.


Nauji produktai

Nauji produktai.


Video medžiaga

ANTICOR Plast ir POLYKEN izoliacijų montavimo instrukcija.


Dujotiekių rūšys

Dujotiekis būna magistralinis (juo dujos tiekiamos miestams, gyvenvietėms, pramonės įmonėms), skirstomasis (paskirsto jas miestuose), vidaus (paskirsto dujas gyv. namų, pram. ir kt. pastatų viduje).


Magistralinis dujotiekis

Magistralinį dujotiekį dažniausiai sudaro didelio skersmens (iki 1420 mm) plieniniai vamzdžiai, dujų kompresorinės transportuojamų dujų slėgiui padidinti, dujų talpyklos, kuriose kaupiamos dujos, kai jų suvartojama mažiau (pvz., naktį), dujų skirstyklos, kuriose tikrinami dujų parametrai, sumažinamas slėgis ir jos paskirstomos į skirstomąjį tinklą, ryšių linijos, pagalbiniai ir aptarnavimo įrenginiai. Magistraliniu dujotiekiu paprastai tiekiamos iki 5,5-8 MPa suslėgtos dujos.


Skirstomasis dujotiekis

Skirstomasis dujotiekis būna didelio (0,3-1,2 MPa), vidutinio (0,005-0,3 MPa) ir mažo (<0,005 MPa) slėgio. Dujų slėgį sumažina ir palaiko jį pastovų dujų slėgio reguliavimo punktas. Iš mažo slėgio skirstomojo dujotiekio dujos tiekiamos į gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų, mažų įmonių vidaus dujotiekių tinklus, iš vidutinio ir didelio (papr. iki 0,6 MPa) slėgio - į pramonės įmonių, katilinių, elektrinių vidaus tinklus. Skirstomojo dujotiekio tinklas būna šakotinis, kai dujos vartotojams tiekiamos tik iš vienos pusės, ir žiedinis, kai jos tiekiamos iš abiejų pusių uždaru žiediniu tinklu. Šiuo atveju dujų slėgis būna vienodesnis, be to, patogiau tikrinti, remontuoti.


Apie UAB "Trakis"

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKIS" ĮKURTA 2008 M., KAIP PRIVATAUS KAPITALO BENDROVĖ. PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLOS SRITIS YRA DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA MEDŽIAGOMIS, SKIRTOMIS DUJOTIEKIO IR VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBAI, REMONTUI BEI EKSPLOATACIJAI. MŪSŲ PARTNERIAI YRA GERAI ŽINOMOS KOMPANIJOS, KURIŲ PRODUKTAI ATITINKA GRIEŽČIAUSIUS KOKYBĖS BEI SAUGUMO REIKALAVIMUS.